Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Władze

Władze Lokalnej Grupy Działania

Skład Zarządu:

1. Anna Wąsowska – Prezes

2. Dariusz Szczygielski – Wiceprezes

3. Grażyna Piskorska – Sekretarz

4. Małgorzata Grzechnik – Skarbnik

5. Monika Bąkała – Członek Zarządu

6. Edward Głodek – Członek Zarządu

7. Dariusz Jabłoński – Członek Zarządu

8. Marek Jóźwik- Członek Zarządu

9. Stanisław Szczepański- Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Zbigniew Miłosz – Przewodniczący Komisji

2. Irena Pawelec – Wiceprzewodnicząca Komisji

3.Tadeusz Chudek – Sekretarz

4. Adela Czerska – Członek Komisji

5. Kazimierz Woźniak – Członek Komisji

Skład Rady:

1. Jarosław Żaczek – Przewodniczący Rady

2. Krzysztof Olszak – Wiceprzewodniczący

3. Beata Siedlecka – Sekretarz

4. Stanisław Jagiełło – Członek Rady

5. Zbigniew Chlaściak- Członek Rady

6. Ryszard Piotrowski- Członek Rady

7. Zenon Stefanowski– Członek Rady

8. Tadeusz Szymajda– Członek Rady

9. Kazimierz Głąbicki – Członek Rady

10. Zdzisław Kostyra – Członek Rady

11. Zbigniew Dudzik– Członek Rady

12.Leszek Grzyb – Członek Rady

13. Jerzy Kosior – Członek Rady

14. Maciej Jurkowski- Członek Rady

15. Waldemar Przybysz- Członek Rady

16. Halina Surmacka- Członek Rady

17. Justyna Łubianka- Członek Rady

18. Jerzy Wojtaś- Członek Rady

19. Marian Graczyk- Członek Rady

20. Krystian Twarowski- Członek Rady

21. Liliana Wojdat- Członek Rady

22. Małgorzata Szymańska- Członek Rady

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.