Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

GALERIA

Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego

Konsultacje społeczne- grupy fokusowe

Dożynki gminne w miejscowości Ułęż

Konsultacje społeczne w Gminie Nowodwór

Konsultacje społeczne w Gminie Ułęż

Dożynki powiatowo-gminne w miejscowości Stężyca

Dożynki gminne w miejscowości Ryki

Konsultacje społeczne w Gminie Stężyca

Konsultacje społeczne w Urzędzie Miasta Dęblin

Konsultacje społeczne w Gminie Ryki

Konsultacje społeczne w Gminie Kłoczew

Walne Zebranie Członków LGD 18.05.2015r.

Konsultacje społeczne 14.05.2015

Konsultacje społeczne 4.05.2015r.

224 rocznica Konstytucji 3 Maja

Szkolenie “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”

AGROTRAVEL 2015 – Kielce

Narodowe Święto Niepodległości’2014

Dożynki gminne Ułęż 21.09.2014r. 

Dożynki Prezydenckie w Spale 20-21.09.2014r. 

Dożynki powiatowo-gminne – Nowodwór 7.09.2014r.

Dożynki gminne – Ryki 31.08.2014r.

XI Przegląd Twórczości Ludowej – Wyspa Wisła – 17.08.2014r.

SPŁYW KAJAKOWY

Konferencja pt. “Samorząd a rozwój obszarów wiejskich” z dnia 25 czerwca 2010 r.

Rodzinny festyn rekreacyjno – sportowy w Rososzy 4 lipca 2010 r. VIII Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej – BRZEŹCE 15 sierpnia 2010 r. Dożynki gminne w LEOPOLDOWIE 22 sierpnia 2010 r. Uroczystości otwarcia i poświęcenia Remizy OSP w Nowej Dąbi oraz obchody 60-lecia OSP w Nowej Dąbi 5 września 2010 r. Dożynki Powiatowo-Gminne w Stężycy 12 września 2010 r. Występ Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego “Pelagia” Bydgoszcz 16-19 wrzesnia 2010 r. Dożynki Gminne w Sobieszynie 26 września 2010 r. Europejskie Dni Dziedzictwa – Miejsko-Gminne Centrum Kultury 19 września 2010 r. Europejskie Dni Dziedzictwa - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 18 września 2010 r. Europejskie Dni Dziedzictwa – I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 18 września 2010 r. Dożynki Wojewódzkie w Lublinie 19 września 2010 r. Posiedzenie Zarządu LGD 9 grudnia 2010 r. Tradycja i nowowczesność w domu i zagrodzie – cykl szkoleń dla kobiet z obszaru LSR 3,4,10 I 11 grudnia 2010 r. w Rykach, Stężycy i Ułężu   Konferencja 18 luty 2011 w Otwocku Spotkanie w sprawie możliwości skorzystania z funduszy na promocję artykułów rolnych i rolno-spożywczych 21 lutego 2011 r. w Rykach Spotkanie z przedstawicielami LGD z Ryk “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, z Łukowa “Razem Ku Lepszej Przyszłości” i z Radzynia Podlaskiego “Zapiecek” w dniu 3 marca 2011 r. w Rykach Szkolenie w zakresie wdrażania “Małych projektów” w dniach 14-15 kwietnia 2011 r. w Janowie Podlaskim Spotkanie Zarządu, Rady z przedstawicielkami KGW w dniu 27 lipca 2011 r. w Rykach Uroczyste otwarcie boiska do piłki nożnej plażowej w dniu 30 lipca 2011 r. w Stężycy IX Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej w dniu 14 sierpnia 2011 r. w Brzeźcach Dożynki Powiatowo-Gminne w Rykach 21 sierpnia 2011 r. Dożynki Wojewódzkie w Radawcu w dniu 28 sierpnia 2011 r. Dożynki Gminne w Brzezinach gm. Stężyca w dniu 11 września 2011 r. Otwarcie świetlicy wiejskiej w Bazanowie, gm. Ryki  w dniu 18  września 2011 r. Dożynki gminne w Ułężu, gm. Ułęż w dniu 25 września 2011 r. Uroczystości 93-ej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Spotkanie opłatkowe w Rykach w dniu 29 grudnia 2011 r. Spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz szkolenie w zakresie działania “Małe projekty”  w dniu 27 lutego 2012 r. IV Międzynarodowe Targi Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej w Kielcach w dniach 20-22 kwietnia 2012 roku Uroczyste wręczenie Dyplomu Uznania dla Stowarzyszenia w dniu 21 czerwca 2012 roku w Lublinie Walne Zebranie Członków 28.06.2012 r. Dożynki Powiatowo-Gminne w dniu 9 września 2012 roku w Sobieszynie gm. Ułęż Dożynki Gminne w dniu 23 września 2012 roku w Pawłowicach, gm. Stężyca Konferencja pt. “Turystyka – szansą rozwoju obszaru LGD” w dniu 16 listopada 2012 roku w Rykach 10 – lecie Klubu Aktywnych Kobiet ze Stężycy w dniu 21 listopada 2012 r. w Stężycy Spotkanie partnerów projektu współpracy pt. “Utworzenie szlaku kajakowego – Pradoliną Wieprza” Spotkanie opłatkowo – noworoczne 11 stycznia 2013 r. Szkolenie z carvingu w dniu 20 marca 2013 r. w Rykach Szkolenie z carvingu w dniu 19 marca 2013 r. w Stężycy Szkolenie z carvingu w dniu 21 marca 2013 r. u Ułężu Szkolenie lokalnych liderów Agrotravel 2013 w dniu 6 kwietnia 2013 r. w Kielcach Konkurs Festiwalu Piosenki Ranczerskiej “Wilkowyjce” Półfinał Festiwalu Piosenki Ranczerskiej “Wilkowyjce” 9 czerwca 2013 r. Spływ kajakowy na rzece Wieprz w dniu 3 sierpnia 2013 r. Jarmark Twórczości Artystycznej KRAM Dożynki gminne w Swatach gm. Ryki Dożynki gminne w Starej Rokitni w dniu 01.09.2013 r. Dożynki powiatowo-gminne w Starym Zadybiu w dniu 25.08.2013 r.

Impreza sportowo-rekreacyjno-aktywizująca promująca aktywny wypoczynek w dniu 07.09.2013 r.

Dożynki wojewódzkie w miejscowości Wisznice w dniu 15 września 2013 r.

Dożynki gminne w miejscowości Ułęż w dniu 22 września 2013 r.

   Szkolenie produkt regionalny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.