Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

LGD

Misją LGD jest Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej poprzez zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawę warunków życia mieszkańców regionu.

W dniu 10.09.2008 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000312563 z siedzibą w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zostało utworzone na obszarze obejmującym 3 gminy powiatu ryckiego: miejsko – wiejskiej Ryki oraz wiejskich Ułęż i Stężyca. LGD “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” (362,18 km2) terytorialnie zajmuje 58,8 % powierzchni obszaru Powiatu Ryckiego (615,54 km²). Na terenie LGD znajduje się 57 sołectw. Z obszaru, dla którego opracowana jest Lokalna Strategia Rozwoju wywodzą się partnerzy tworzący Lokalna Grupę Działania.

Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” powstała jako porozumienie trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego w formie stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1).

Stowarzyszenie liczy obecnie 119 członków, z czego sektor publiczny stanowi 5,88% (7 członków), sektor gospodarczy stanowi 19,33% (23 członków). Najliczniej reprezentowany jest sektor społeczny, którego przedstawiciele stanowią 74,79% ogółu członków (89 członków). Kobiety stanowią 27,73% członków Stowarzyszenia.

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA – OSOBY FIZYCZNE

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA – OSOBY PRAWNE

REKOMENDACJA

PRZEDSTAWICIEL – SEKTOR

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.