Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Międzynarodowe Targi Rolnicze Zielone Agro Show 2016
Czwartek, 9 czerwca 2016

W dniach 4-5 czerwca na terenie Moto Parku w Ułężu odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze Zielone Agro Show 2016, organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W targach udział wzięło blisko 150 wystawców usytuowanych na 1,5 hektarowej powierzchni. Wśród wystawców swoje stoisko promocyjne miała  również Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wraz z Członkami Stowarzyszenia Powiatem Ryckim,  Gminą Ułęż, Gminą Ryki i Miastem Dęblin. Podczas targów  promowany był nasz region pod względem inwestycyjnym i turystycznym. Uczestnicy Targów mieli możliwość zapoznania się z celami określonymi w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność opracowaną przez naszą grupę.

Zielone Agro Show poświęcone było nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze na wystawie były również stoiska firm produkujących nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, a także elementy wyposażenia budynków inwentarskich.

Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji w postaci pokazów maszyn podczas pracy zbioru zielonki. Na polu demonstracyjnym można było obejrzeć wszystkie maszyny biorące udział w różnych technologiach zbioru: kosiarki, prasy zwijające, prasy do prostopadłościennych bel wielkogabarytowych, prasoowijarki, owijarki do bel, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.