Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Dzień Dziedzictwa Lokalnego w Rykach
Poniedziałek, 30 maja 2016

W dniu 21 maja b.r. o godz. 14:30 na Rynku Starego Miasta w Rykach obchodziliśmy Dzień Dziedzictwa Lokalnego.

Podczas tego wydarzenia kulturalnego odbyły się Eliminacje Rejonowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie dla powiatu ryckiego i puławskiego oraz Miejsko-Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych. W Przeglądzie wzięło udział 14 zespołów śpiewaczych – wszystkie z terenu powiatu ryckiego. Ponadto mogliśmy podziwiać na scenie: Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”, Zespół Tańca Ludowego „Ryki” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ulaniacy”, które w barwnych ludowych strojach dały wspaniały występ przy muzycznym akompaniamencie kapel.

Uczestnicy imprezy na stoisku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” mogli zapoznać się z celami określonymi w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność opracowanymi przez Lokalną Grupę Działania.  Informacji dotyczących okresu programowania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielali Pan Marek Jóźwik – Członek Zarządu LGD oraz Pan Jerzy Wojtaś – Członek Rady LGD.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.