Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Piątek, 13 maja 2016
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.