Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

Podziękowania
Wtorek, 19 stycznia 2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania dokumentu strategicznego jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Gmin Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż.   Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego obszaru, członkom LGD, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, Radom Sołeckim    za poświęcony nam czas poprzez uczestnictwo w konsultacjach. Wszelkie Państwa pomysły, spostrzeżenia dotyczące mocnych i słabych stron naszego obszaru były dla nas niezwykle istotne i zostały wykorzystane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.   Dziękujemy pracownikom Urzędów Gmin za pomoc w organizacji spotkań oraz w prowadzeniu Skrzynek Konsultacyjnych dla mieszkańców.

W dniu 31.12.2015 r. Zarząd LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” złożył wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za udział w pracach nad jej tworzeniem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.